Lista Akcjonariuszy Biomass Energy Project

The share capital amounts to PLN 1.5 million and is divided into 15 million shares covered in the following way:
akcjonariuszLiczba akcjiudział w kapitale zakładowym (%)
Irena Pałka 2447602 14,50 %
Paulina Pałka wraz z rodziną 1811800 10,74 %
Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” 2673033 15,84 %
Spółka VIVA Kosmetyk Forum Sp. z o.o. 1259543 7,46 %
Łucja Skarbonkiewicz wraz z rodziną 1854950 10,99 %
01Cyberaton S.A. 2000050 11,85 %
Pozostali akcjonariusze 4828022 28,61 %