DFP DORADZTWO FINANSOWEOgrodowa, 72/72
91-071 Łódź
POLSKA

phone: +48 42 2534561

e-mail: sekretariat@dfp.pl
www: www.dfp.pl