SYNTHOSChemików, 1
32-600 Oświęcim
POLSKA

phone: +48 33 8441821

e-mail: dariusz.krawczyk@synthosgroup.com
www: www.synthosgroup.com