SYNTHOS


Spółka jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw chemicznych, producentów kauczuków syntetycznych i polistyrenów. Jej działalność koncentruje się na trech grupach produktów: kauczuków i lateksów syntetycznych (50% przychodów), tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowcyh i kopolimerowych. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie surowców, półproduktów i produktów chemicznych przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby finalne.