BBI ZENERIS NFI


Po połączeniu z niepubliczną firmą Zeneris, fundusz zajmuje się inwestycjami w sektorze odnawialnych źródeł energi - buduje elektrownie wodne, biogazownie oraz elektrociepłownie opalane biomasą.