DFP DORADZTWO FINANSOWE


DFP Doradztwo Finansowe świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa finansowego i prawnego w zakresie pozyskiwania finansowania oraz wpierania przedsiębiorstw w zarządaniu finansami. Specjalizuje się w doradztwie związanym pozyskiwaniem przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz papierów dłużnych.